8 Replies to “Hướng dẫn sao lưu Icloud chuyên mục danh bạ, ghi chú,…”

  1. sao em tải google photo trên app store lại yêu cầu đăng nhập thông tin thẻ tín dụng. kiểu yêu cầu mua ấy. không phải tải miễn phí ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *