Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SMB – Bia Sài Gòn Miền Trung – Phần 2Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SMB (Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung) – 11/10/2019 – Phần 2

File Excel – Ý chính Toàn bài:

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 11/10/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 1:
Link Phần 3:

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook:

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
Mở Trực tiếp hoặc Từ xa – Link:

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link:

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://marishka-moi.com/category/lam-dep/

One Reply to “Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SMB – Bia Sài Gòn Miền Trung – Phần 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *