26 Replies to “HƯỚNG DẪN MÓC ĐẦM DỰ TIỆC. Mẫu 1 ( Phần 2)// CROCHET DRESS”

  1. Bạn khi chia nách cộng 7phân ở phần nách (thì được 26 b) nếu nách còn chặc thì móc thêm và số bính có chia cho mấy ko hay chỉ lấy số chẵn

  2. mình móc chỉ cũng giống như bạn, nhưng sp ra ko mềm mại như sp của bạn vậy. Áo bạn móc này size mấy vậy

  3. Bạn cho mình hỏi xíu : tromg suốt quá trình mình móc mình thì mình móc hoàn toàn bề mặt thôi chứ đâu có trở mặt áo để móc bề trái phải không bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *