Hướng dẫn lập sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel TT 133 + TT 200Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng mới nhất trên Excel theo TT 200 và TT 133 Mẫu số S05-DNN
* Sổ tiền gửi ngân hàng cần thể hiện được các nội dung như sau
– Ngày tháng ghi sổ
– Số hiệu chứng từ, ngày tháng của chứng từ ghi sổ
– Nội dung của chứng từ, nghiệp vụ
– Tài khoản đối ứng chi tiết cho từng nghiệp vụ
– Số tiền thu, chi, số còn lại…
* Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel như sau:
Bước 1: Xác định số dư đầu kỳ trước để chuyển sang
Bước 2: Lấy dữ liệu cho các cột chỉ tiêu: sử dụng các hàm trong Excel để lấy số liệu từ sổ nhật ký chung và các sổ khác
Bước 3: Lấy số liệu cho cột “Số tiền còn lại” với hàm Subtotal
Bước 4: Kiểm tra và hoàn thiện sổ tiền gửi ngân hàng.

Chi tiết bạn có thể xem thêm ở đây:

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Website:
Sđt: Mr. Thật 0989.233.284

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://marishka-moi.com/category/lam-dep/

One Reply to “Hướng dẫn lập sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel TT 133 + TT 200”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *