Hướng dẫn làm mục lục tự động trong Word 2010Khi làm 1 luận văn hoặc làm 1 đề tài thì không thể tránh khỏi tình trạng người viết phải đánh dấu các chương mục trong bài viết của mình 1 cách chính xác.
Để tránh tình trạng phải mò mẫm đánh dấu thủ công cho tài liệu, học viện eduFirst gửi đến các bạn nội dung hướng dẫn làm mục lục tực động trong word 2010 .
Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ www.facebook.com/hoiyeuthichmos hoặc www.edufirst.vn

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *