2 Replies to “HƯỚNG DẪN ÉP CÁ ( PHẦN 2 ) / KHANG HUYNH BETTA FRAM”

  1. E có bầy cá mới ép đc 1 tuần mà e thấy cá con bị chết amh cho em bit sao k anh
    E có phải thay nước k anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *