One Reply to “Hướng dẫn dàn trang sách khổ A5 trên word để in ra thành sách.”

  1. Ơ cho e hỏi nếu thế giả sử ta chia tờ a4 lm đôi máy sẽ in từ ô bên trái sang hay phải sang ạ in từ bên trái thì làm sao đóng khổ a5 đc chỉ để nguyên khổ a4 thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *