5 Replies to “Hướng Dẫn Convert Truyện Bằng Quick Translate”

  1. – Mình thường kết hợp QT, Vietphsare.info, và Vietphsare.com với google dịch. Như vậy dễ hơn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *