Hướng dẫn chuyển đổi kiểu dữ liệu trong excel từ chữ số thành số và từ số thành chữChuyển đổi cột ngày mà dưới dạng chuỗi không tính toán được thành dạng ngày tháng năm.
Chuyển qua lại giữa chữ số và số trong excel sử dụng công cụ Text to Columns.
Cách sử lại cột ngày khi bị nhập liệu sai cấu hình trong excel

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

One Reply to “Hướng dẫn chuyển đổi kiểu dữ liệu trong excel từ chữ số thành số và từ số thành chữ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *