21 Replies to “Hướng dẫn cấp địa chỉ IP tĩnh khi kết nối Wifi”

  1. ah máy samsung j200 của e nó ngắt kết nối wifi vài giây có lai có cách nào khắc phục ko ah chỉ em với mất vậy bực lấm ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *