Hướng dẫn căng màn chiếu tương phản V4Hướng dẫn căng màn chiếu tương phản.
Các bạn chỉ cần mua các khung sắt về hàn thành hình chữ nhật theo tỉ lệ và sau đó căng màn chiếu theo hướng dẫn nhé.
Dưới đây là báo giá màn tương phản và kích thước nhé.
80 inches 1.200.000 (1.8m x 1.01m)
90 inches 1.400.000 (2.0m x 1.12m)
100 inches 1.600.000 (2.22m x 1.25m)
110 inches 2.100.000 (2.44m x 1.37m)
120 inches 2.600.000 (2.65m x 1.49m)

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe/

One Reply to “Hướng dẫn căng màn chiếu tương phản V4”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *