11 Replies to “Hướng dẫn cách sử dụng photoshop cơ bản vforum.vn/photoshop”

  1. Thầy chỉ cho mình cách xóa chữ hoặc những phần không cần thiết khi mình tải ảnh từ trên mạng về thanks. ( Chỉnh online mà kêu nhắn tổ Ctrl click mà trên bàn phím không có vậy nhắn ở đâu nhờ thầy hướng dẫn dùm mình thanks nhiều)

  2. sao e vào trang no noi ntn la sao ad ; Bạn cần Flash player 10 hoặc tốt hơn để có thể sử dụng Pixlr Editor – Get Flash Player

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *