5 Replies to “Hướng dẫn cách làm ổn định huyết áp và đường huyết”

  1. Thay ơi con nhắn học được không ạ nêu được cho con xin điên thoai liên lạc hoặc nhan tin 0989532333 con cam ơn thầy

  2. Thầy ơi có bộ huyệt nào điều chỉnh thân nhiệt từ nóng thành mát không ? cơ thể bị nóng. Cảm ơn thầy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *