9 Replies to “Hướng dẫn sử dụng túi bọc trái na thái.”

  1. Ko biết là trái non có rụng ko, e ko dám phun thuốc và tươi cái ji cả sợ rụng, khi nao to bằng ngon tay cái e mới cho ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *