15 Replies to “Hợp đồng định mệnh tập 21”

  1. Cây đắng mà sinh ra được trái ngọt.con mẹ Phương tham lam độc ác vậy mà sinh ra được con Du đằm thắm nết na ngoan hiền

  2. Kẻ cướp tiệm vàng mà lại không biết ADN, ngay cả việc lấy mẫu thử đi xét nghiệm cũng thường phải bí mật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *