28 Replies to “Hoàn Châu Cách Cách (Phần 1) – Nụ hôn đầu của Ngũ A Ca và Tiểu Yến Tử | VIVOtv”

  1. Mình vẫn nhớ cảnh này hồi xem trên đĩa. Học lớp 2. Giờ đã gần 30. Khủng khiếp thật. Vẫn hay như ngày nào

  2. Đồng ý vớ Nga Dương…Tân Hoàn Châu Cácg Cách….KÉM XA Phim CŨ…Tài tử thì càng KHÔNG THỂ SO SÁNH…..

  3. CHƯA CO BÔ phim nào hay ma xem lai con hay .chỉ co BÔ này xem trăm ngàn lần xem đến thuộc lòng vẫn còn hay .20 mam rồi mình vẫn còn thích xem.à rất thích mới đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *