HỒ ĐIỆP,TRẦN TUẤN,KÈN TRẦM TÍM..VÀ CÁC LOẠI LAN RỪNG LAN THUẦN NGÀY 26/11/2019 SĐT 0886516886SĐT 0886516886
Hồ điệp 3-4 ngồng hoa phân được màu
Kiếm bạch ngọc đuôi công
Trầm tím myanma_ trầm lào
Ht trần tuấn
Kèn lào hàng rừng hàng thuần
5 cánh trắng họng hồng
Kiếm tiên vũ lá ngắn
…và rất nhiều các loại lan rừng lan thuần tại cơ sở lan rừng hiệp hải dương

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

6 Replies to “HỒ ĐIỆP,TRẦN TUẤN,KÈN TRẦM TÍM..VÀ CÁC LOẠI LAN RỪNG LAN THUẦN NGÀY 26/11/2019 SĐT 0886516886”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *