One Reply to “Hiệp Khách Giang Hồ Chap 570 Tiếng Việt”

  1. Từ hồi đi học đến con tao được 3 tuổi rồi đấy. Thế mà tao lại hóng cái truyện khốn nạn này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *