0 Replies to “Hiểm họa “thần tượng” vô văn hóa trên mạng xã hội”

  1. Zồi đi nghĩa vũ quân sự còn ăn đòn nặng hơn những thanh niên chưa đi nghĩa vụ ở ngoài ngoan hiên ko hút thuoc vao đấy đc ren hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *