[HD]VTC6 Phoenix Resort Bắc Ninh – Mộc Châu – Khát Vọng Phượng HoàngPhoenix Resort Bắc Ninh vinh dự được lựa chọn là đơn vị du lịch khách sạn hàng đầu tại Tỉnh Bắc Ninh
Luôn nâng cao chuyên môn hóa nghiệp vụ, nâng cấp trang thiết bị, bồi dưỡng đào tạo cán bộ nhân viên, với mong muốn
mang lại cho quý khách hàng những trải nghiệm dịch vụ hài lòng nhất không chỉ tại Phoenix Băc Ninh mà còn ở cả Phoenix Mộc Châu nữa.
Với cương vị là người thuyền trưởng con thuyền Phoenix Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ Tịch Công Ty Phượng Hoàng luôn mang trong mình ngọn lửa nhân ái, sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và ươm mầm cho những tương lai trẻ của đát nước.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

0 Replies to “[HD]VTC6 Phoenix Resort Bắc Ninh – Mộc Châu – Khát Vọng Phượng Hoàng”

  1. Phoenix Resort Bắc Ninh vinh dự được lựa chọn là đơn vị du lịch khách sạn hàng đầu tại Tỉnh Bắc Ninh

    Luôn nâng cao chuyên môn hóa nghiệp vụ, nâng cấp trang thiết bị, bồi dưỡng đào tạo cán bộ nhân viên, với mong muốn

    mang lại cho quý khách hàng những trải nghiệm dịch vụ hài lòng nhất không chỉ tại Phoenix Băc Ninh mà còn ở cả Phoenix Mộc Châu nữa.

    Với cương vị là người thuyền trưởng con thuyền Phoenix Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ Tịch Công Ty Phượng Hoàng luôn mang trong mình ngọn lửa nhân ái, sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và ươm mầm cho những tương lai trẻ của đát nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *