Hàm DDB trong excel và cách dùng hàm DDB trong excel | Excel tài chính | Tin học ứng dụngHàm DDB trong excel và cách dùng hàm DDB trong excel | Excel tài chính | Tin học ứng dụng
HÀM DDB TRONG EXCEL VÀ CÁCH SỬ DỤNG HÀM DDB TRONG EXCEL
NHÓM HÀM TÀI CHÍNH
Ý nghĩa: Hàm DDB tính giá trị khấu hao của tài sản trong kỳ đã xác định bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần kép

Cú pháp: DDB(cost, salvage, life, period, [factor])
-Cost: Chi phí ban đầu của tài sản
-salvage: Gía trị thu hồi của tài sản
-Life: Số kỳ khấu hao của tài sản
– Period: Kỳ mà bạn muốn tính khấu hao.
-Factor: Tỷ lệ để giảm dần số dư. Nếu bỏ qua đối số factor, nó được giả định bằng 2 (phương pháp số dư giảm kép).
Lưu ý:
Phương pháp số dư giảm dần kép tính khấu hao theo tỷ suất tăng dần. Khấu hao lớn nhất trong kỳ thứ nhất và giảm trong các kỳ kế tiếp. Hàm DDB dùng công thức sau đây để tính toán khấu hao trong một kỳ:

Min( (chi phí – tổng khấu hao từ những kỳ trước) * (hệ số/tuổi thọ); (chi phí – thu hồi – tổng khấu hao từ những kỳ trước) )

Hãy thay đổi đối số factor nếu bạn không muốn dùng phương pháp số dư giảm dần kép.

Hãy dùng hàm VDB nếu bạn muốn chuyển sang phương pháp khấu hao đường thẳng khi khấu hao lớn hơn cách tính toán theo số dư giảm dần
——————————————————————————–
Các video liên quan đến nhóm hàm tài chính trong excel
Hàm ACCRINTM trong excel:
Hàm DISC trong excel:
Hàm ACCRINT trong execl:
Hàm Yieldmat trong excel:
Hàm DDB trong excel:
Hàm yielddisc trong excel:
Hàm YIELD trong excel:
Hàm PPMT trong excel:
Hàm Nominal trong excel:
Hàm IPMT trong excel:
Hàm FVSCHEDULE trong excel:
Hàm MIRR trong excel:
HÀM XNPV TRONG EXCEL :
Hàm XIRR trong excel:
Hàm DB trong excel:
Hàm rate trong excel:
Hàm PMT trong excel:
Hàm NPER trong excel:
Hàm IRR trong excel:
Hàm NPV trong excel:
Hàm PV trong excel:
Hàm EFFECT trong excel:
Hàm FV trong excel:
……………………………………………………………………………
Link đăng ký theo dõi kênh:
…………………………………………………………………………….
Bạn hãy theo dõi kênh bằng cách Đăng ký, Like và share ủng hộ mình nhé.
CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
© Bản quyền thuộc về Tin học ứng dụng.
Xin cảm ơn.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

One Reply to “Hàm DDB trong excel và cách dùng hàm DDB trong excel | Excel tài chính | Tin học ứng dụng”

  1. Hướng dẫn Hàm DDB trong excel.
    Các bạn nhớ Đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Cám ơn các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *