Hàm Countif – đếm số học sinh, dân tộc, nơi ở…Hàm Countif đếm có điều kiện tự động trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 và 2016 giúp ta có thể thống kê số liệu học sinh dân tộc, nam, nữ, khuyết tật, đếm số học sinh theo thôn (nơi ở). Sử dụng hàm countif giúp thầy cô giải quyết được khó khăn về thống kê số liệu và đảm bảo số liệu là chính xác tuyệt đối theo danh sách được tổng hợp.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *