Hà Nội: UBND huyện Đông Anh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái luật?Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn của gia đình bà Lê Thị Bửu thôn Văn Tinh tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của UBND xã Xuân Canh huyện Đông Anh, Hà Nội , cụ thể là tố cáo vi phạm của ông Lại Đức Mạnh nguyên cán bộ địa chính xã, ông Nguyễn Huy Cảnh – nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Canh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai.Mảnh đất được UBND huyện Đông Anh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trước khi các hộ này có đơn.Bà Lê Thị Bửu cho rằng UBND xã Xuân Canh, UBND huyện Đông Anh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GCNQSD cho gia đình các hộ ông Hồng Đức Sinh, Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Văn Khiêm thửa đất số 36 37 tờ bản đồ số 29 là trái luật . hồ sơ xin cấp GCNQSD đất có dấu hiệu bị làm giả.Được biết, ngày 21 . 9 . 2006, UBND huyện Đông Anh có Quyết định số 976 . QĐ UB do Chủ tịch Tô Văn Minh ký, cấp GCNQSD đất ở nông thôn cho 75 hộ gia đình xã Xuân Canh.Tại thôn Văn Tinh, xã Xuân Canh có 8 hộ gia đình được cấp GCNQSD đất trong đó có các hộ gia đình các ông Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Văn Phiên, Nguyễn Văn Khiêm và Nguyễn Văn Tốn là anh em ruột trong một gia đình . Hộ gia đình các ông Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Văn Khiêm được cấp GCNQSD đất trên diện tích của bà Lê Thị Bửu mua của cụ Nguyễn Khắc Lĩnh từ 1966.Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm vào 25 . 12 . 2006.Các hộ gia đình được UBND huyện Đông Anh xác định đất có nguồn gốc do cha ông để lại trước 18 . 12 . 1980 đã xây dựng nhà ở ổn định.Quyết định cũng nêu rõ Điều 1 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất vườn liền kề khu vực nông thôn cho 75 hộ gia đình xã Xuân Canh với diện tích 21.957m2 đã làm đơn xin đăng ký và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Hội đồng xét cấp GCNQSD xã Xuân Canh xét duyệt, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định đề nghị.Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Tốn vào 17 . 11 . 2006.Tuy nhiên, khi xem những hồ sơ liên quan đến việc cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình trên, chúng tôi nhận thấy việc cấp GCNQSD của UBND huyện Đông Anh còn trước cả thời điểm hộ gia đình có Đơn xin cấp GCNQSD đất ở và đất ao vườn liền kề . đồng thời hồ sơ có sự sai lệch về ngày tháng, nguồn gốc sử dụng đất…Cụ thể, ngày 19 . 5 . 2006, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lộc – bố ông Khiêm có tiến hành làm biên bản tách thửa đất, trong đó thống nhất tách thửa đất số 36a phía Bắc cho ông Nguyễn Văn Khiêm với diện tích 164m2.Ngày 25 . 12 . 2006, gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm mới làm Đơn xin cấp GCN QSD đất ở và đất ao vườn liền kề với diện tích 164m2 tại thôn Văn Tinh. Ông Khiêm kê khai Thời điểm sử dụng 1989 – nguồn gốc cha ông để lại. Như vậy, việc kê khai của ông Khiêm về thời điểm sử dụng, nguồn gốc đất của ông Khiêm sai lệch so với thời điểm sử dụng, nguồn gốc đất được UBND huyện Đông Anh xác định bằng Quyết định số 976 . QĐ UB trước đó.Nội dung đơn cũng thể hiện tại mục 2 – về công trình xây dựng trên đất gồm các công trình nhà ở, công trình phụ và công trình khác chỉ có 5m2 nhưng lại được UBND huyện Đông Anh xác định là đã xây dựng nhà ở ổn định.Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Đông Anh cho hộ gia đình ông Tốn và ông Khiêm đã có trước khi hai hộ gia đình này có đơn.Cũng vào ngày 25 . 12 . 2006, ông Nguyễn Văn Khiêm có Bản Cam kết gửi UBND xã Xuân Canh, UBND huyện Đông Anh được Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Cảnh ký xác thực về việc sử dụng thửa đất số 36a, tờ bản đồ số 29.Đơn và Bản Cam kết của ông Khiêm được làm vào cùng ngày 25 . 12 . 2006. Tuy nhiên, có hai Biên bản được lập bao gồm Biên bản kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng nhà, đất và Biên bản xác minh mốc giới, kích thước, hình thể, diện tích thửa đất số 36a tờ bản đồ số 29 của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm đã được làm trước đó hơn 6 tháng – ngày 22 . 5 . 2006. Biên bản đều xác nhận gia đình ông Khiêm không hề có bất kỳ công trình xây dựng nhà ở, công trình phụ nào trên diện tích 164m2 đất này.Trường hợp tương tự, hộ ông Nguyễn Văn Tốn anh em với ông Nguyễn Văn Khiêm ngày 17 . 11 . 2006, ông Tốn mới tiến hành làm Đơn xin cấp GCNQSD đất với diện tích 371m2 tại thửa đất số 36b, tờ bản đồ số 29. Ông Tốn kê khai đất nguồn gốc và thời điểm xây dựng nhà ở ổn định là Nhà cha anh để lại xây dựng năm 1984. Có thể thấy, việc kê khai về thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Tốn cũng sai lệch so với Quyết định số 976 . QĐ UB của UBND huyện Đông Anh.Trùng hợp với hộ ông Khiêm, hộ ông Nguyễn Văn Tốn, ngày 22 . 5 . 2006, Chủ tịch UBND xã Xuân Canh là ông Nguyễn Huy Cảnh cũng có xác nhận tại Biên bản kiểm tra hiện trạng và xác minh mốc giới, kích thước, hình thể, diện tích thửa đất số 36b tờ bản đồ số 29.Có một điều đặc biệt, việc lập những biên bản trên của hộ gia đình ông Khiêm và ông Tốn

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://marishka-moi.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *