One Reply to “Hà Nội tăng vốn chủ đầu tư để giải cứu dự án nhiệt điện Thái Bình 2”

  1. Đừng dùng từ NHIỆT ĐIỆN nữa !
    Chính xác là nhà máy ĐIỆN THAN. Trong chữ than có tính chất ĐEN, BẨN, NGHÈO và LỖI THỜI !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *