10 Replies to “Giống cây gáo vàng tại vườn ươm Sơn La, và các loại giống cây nông, lâp nghiệp khác”

  1. gáo có 3 loại….vàng,trắng và đỏ
    trong đó gáo đỏ là gáo ngập úng rất ưa nước. gáo trắng và gáo vàng thì trồng trên nương vào mùa mưa tỉ lệ sống 90%
    cây lá to như video của bác là gáo đỏ vì lá to,gáo vàng lá nhỏ nhất trong 3 loại……còn vài đặc điểm phân biệt nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *