Giò phi điệp to nhất vịnh bắc bộ, đăng ký kênh để theo dõi nhéLan rừng, phi điệp, dã hạc, chăm sóc lan rừng, trồng lan rừng, kích kie, kích hoa, phòng trị bệnh cho lan, hướng dẫn kích kie, hướng dẫn kích hoa
1: Hướng dẫn ươm kie ngay trên thân phi điệp vừa thắt ngọn

2: Hướng dẫn ươm kich bằng thân- Phần 1 – Xử lý thân trước khi ươm

3: Hướng dẫn ươm kie toàn tập 1 Phần 2 – Tiến hành ươm kie

4: Hướng dẫn ươm kie toàn tập – Phần Cuối – Chăm sóc kie lúc còn nhỏ để kie nhanh lớn và phát triển thành giò lan to:

5: Kinh nghiệm chăm sóc hoàng nhạn và cay đơn thân mới trồng để cây nhanh lớn

6 Xử lý phi điệp – dã hạc trước khi trồng – Kinh nghiệm để cây không bị mất sức và nhanh ra rễ
7 Hướng dẫn xử lý giống và trồng quế trắng (Quế Lan Hương)
Phần 1:
Phần 2:

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *