9 Replies to “Ghép ảnh vào khung hình 3D bằng Photoshop CS6”

  1. cho mình xin mấy cái link của mấy khung hình 3d đi bạn…mấy cái khung mình kimá trên mạng nhỏ wá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *