One Reply to “Gan nhiễm mỡ độ 3 có nguy hiểm không? cảnh báo nếu không biết!!”

  1. Thuốc tốt thầy ạ, từ khi uống thuốc của thầy con thầy ăn ngủ đều ngon, trước kia ăn kém, ngủ kém lắm, da con cũng đã hồng hào hơn xưa nhiều, mọi người không ai nhận ra nỮA, XIN CÁM ƠN THẦY NHIỀU Ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *