47 Replies to “Free fire: Hướng dẫn kéo tâm headshot dễ dàng…. | Beo”

  1. Hay! Chỉ vậy mới gọi là chỉ. Vừa dễ nhìn vừa dễ hiểu. Tks b hướng dẫn bật nút chạm rất thông minh

  2. Nghe câu nói mình cũng mới tập tành thôi nhưng mình thích làm video là muốn đăng kí ủng hộ và like luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *