0 Replies to “Flycam – Cột cờ HÀ NỘI tại Mũi Cà Mau”

  1. Xem cận cảnh cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau đang xây dựng. Video này được đăng tải trên mạng youtube ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *