2 Replies to “Excel| LÀM THẾ NÀO ĐIỀU CHỈNH ĐỘ RỘNG HÀNG CỘT&ĐÁNH SỐ THỨ TỰ TRONG EXCEL | IVAN”

  1. Ad ơi cho mình hỏi ví dụ khi sheet 1 mình có ô A1 và B1, C1 và D1. ô A1 của sheet 2 mình muốn lấy data ô A1 sheet 1 sau đó kéo công thức ô B1 sheet 2 bỏ qua ô B1 của sheet 1 để lấy C1 của sheet 1 thì có cách nào ko ạ? Nghĩa là mình muốn khi kéo công thức bên bảng tính nó sẽ gộp 2 cột thàng một hoặc bỏ qua 1 cột. Tỷ lệ 2:1 khi kéo công thức thì ko biết có cách nào ko ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *