4 Replies to “Excel #6 Đánh dấu dữ liệu bị trùng lặp với Conditonal Formatting”

  1. bạn cho mình hỏi sau khi tìm được số ghế trùng nhau rồi. giờ mình muốn tìm ngược lại là với số ghế A3 chẳng hạn có những ai ngồi được không bạn. cảm ơn nhiều

  2. bạn cho mình hỏi sao mình vào FORMAT CODITIONAL FORMATING nhưng lại không xuất hiện cửa sổ giống của bạn và không thể thực hiện các thao tác tiêp theo ạ, cảm ơn bạn nhiều!

  3. Bạn ơi cho mình hỏi chút. Làm sao để có được danh sách tất cả mà bỏ đi các dòng bị trùng. (Chỉ giữ lại 1 dòng của các giá trị bị trùng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *