6 Replies to “Đường Phan Bội Châu Nha Trang Năm 2019 Ra Sa/ Nha Trang Life”

  1. Đi đến đường Phan Bội Châu các bạn có thể ghé qua chợ Đầm Nha Trang. Nếu muốn tận hưởng gió biển thì có thể tiến thẳng theo đường này ra biển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *