0 Replies to “Đuôi phượng điêu khắc trên dạ thờ của sập thờ”

  1. Điêu luyện . Xuất sắc . Nhưng bạn đặt máy chưa đúng góc quay . Đặt thế nào mà người xem hình dung ra được con phụng mới hoàn hảo bạn ạ . Video đã đạt rồi chú ý góc quay nữa thôi là hoàn hảo . Cố lên bạn đang tiến đến mức hoàn hảo rồi . Chúc mừng nhé . Cảm ơn bạn đã chia sẻ .

  2. Отлично смотрится, техника резьбы отработана

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *