Doraemon [Tiếng Việt]: Nobita và Lịch sử khai phá vũ trụWe re-upload this video to be Master Data for “childron.com”, a safety website for children online over the world.

If you’re the owner of this video. Please contact us via email: childron.inc@gmail.com, and attached your video link with images to us. We’ll turn off this video and will use your video to be master data.

We work this because the safety web and the future of your children. We don’t work for monetization purpose.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

24 Replies to “Doraemon [Tiếng Việt]: Nobita và Lịch sử khai phá vũ trụ”

  1. HV An có thể làm cho bạn một cách nhanh chóng đi vào sử dụng trong các trường hợp của những vi phạm hành chính nhà một người i gian tới các bạn trẻ yêu theo dân đi lại không có ng khác nhau đi tam j nữa xấu hổ và ý cho con mình di làm j có thể nói

  2. Thực tế nhị và có nhiều đâu đó có thể làm gì để y tế nhị của những ghhhhghgghgggg có một người bạn thân của mình ty phu do người đăng có liên hệ với anh em không

  3. Hình như tập này chỉ thấy có 2 người Nôbita và Đoremon đi cùng nhau ko còn 3 người kia ít đi theo quá chỉ tới đoạn cuối mới tham gia giúp đỡ thôi còn mấy tập khác đi cùng nhau cả nhóm

  4. Từ đó có thể được đi học về sự thay đổi trong đó các bạn đã có một người i love a message in the này sao kg trong vòng tôi đã ngủ rồi tự tử vì vậy thì tại sao kg biết v 25+23=56

  5. Tưởng tập này là hành tinh màu tím nhỉ. Để tiêu đề lịch sử khai phá vũ trụ mà ko liên quan đến việc khai phá (đáng lí tiêu đề này phải liên quan tới tập lạc vào thế giới côn trùng – nobita làm bài thuyết trình khoa học về lịch sử hình thành vũ trụ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *