Doraemon [Tiếng Việt]: Nobita và Chuyến phiêu lưu vào xứ quỷWe re-upload this video to be Master Data for “childron.com”, a safety website for children online over the world.

If you’re the owner of this video. Please contact us via email: childron.inc@gmail.com, and attached your video link with images to us. We’ll turn off this video and will use your video to be master data.

We work this because the safety web and the future of your children. We don’t work for monetization purpose.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

34 Replies to “Doraemon [Tiếng Việt]: Nobita và Chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ”

 1. Cho 100 diem 😍😎😎😃😂😍😊😘😚🤗🤗😇😑🤗😑😇🤗😚🙄😑🙂🎚🎚📣🔔🎚♩🎶🔕♩🎚🎚🎶📣🕭📣🎛🎛🎶🔕🐷🐄🐂🐄🐏🐐🐽🐖🐗🐈🦄🐎🐆🐅🐵🐱🐺🐅🐒🐕

 2. 52: 47 – 52: 48, rõ ràng Doraemon đã đội nón nhưng khi mỡ cánh cửa ra ngoài thì lại ko thấy nón đâu?

 3. Đoàn kết là sống chia rẽ là chết
  Mk học từ Nobita rất nhìu
  Mk rất cảm ơn đài truyền hình này
  Tym~~

 4. 😣😣😣 cảm động quá
  Tại vì mìk cũg hk ở ngần mẹ hồi 7t
  H mìk 17 tuổi r
  Nhưg h 😊 mìk dag ở vs mẹ
  Con muốn ns vs các mẹ con yêu mẹ 👵

 5. Sóng thần và động đất của nhật bản ngừng lại cũng nhờ Nôbita và doraemon và những người bạn mới Ngừng lại nhờ xem bộ phim nầy mới biết luôn khàkhàkhà

 6. Nmmm k,o o i,i j i u ummmmmmmmmoooooeooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeeoeoeoeoeoeooeoeoeoeoeoeoeeoeoeooeeoeoeoeoeoeoeoeooeeoeooeoeoeoeeoeoeooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeooeoeoeoeeooeeooeoeoeoeooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeooeoeoeoeoeoeoeooeoeieieiiei3iieieieieieikeekkekekeiekekekkekeeiieieieiejwk1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *