2 Replies to “Đọc truyện đêm khuya VOV Media số – 12 | Truyện ngắn Bậc cao thủ”

  1. Là ông ta bị Alzheimer, bệnh quên.
    Chắc lên núi, não bị ảnh hưởng nên lúc xuống bị đơ chứ giỏi gì. Tầm xàm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *