Đọc Kiều, tôi tìm hiểu đàn ông Việt Nam* Thông tin về dự án Nàng K…
www.goethe.de/vietnam/nang-k

* Lịch các sự kiện trong Dự án NÀNG K…
1. Hội thảo chuyên đề: Đọc lại Truyện Kiều (
13 – 14.7.2019, 9:30 – 17:00
Viện Goethe Hà Nội / Tham dự theo thư mời

2. Triển lãm: NÀNG K… của nữ nghệ sỹ Franca Bartholomäi
Một sự kiện hợp tác cùng Quỹ Văn hóa Bang Sachsen

07.10.2019, 18h: Khai mạc triển lãm
08 – 20.10.19, 9h – 19h: Triển lãm
25 – 27.10.19, 9h – 19h: Triển lãm
Viện Goethe Hà Nội / VÀO CỬA TỰ DO

3. Công diễn: Sân khấu thử nghiệm: Nàng Kiều (
+ HÀ NỘI: 12 & 13.10.2019, 20h – 2 đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội
Nhà hát Tuổi trẻ / Vé 150.000 VND, 200.000 VND mở bán từ 01.10 tại Nhà hát Tuổi trẻ
+ TP. HỒ CHÍ MINH: 19.10.2019, 20h – Đêm diễn duy nhất tại Tp. HCM

4. Chiếu phim nhân dự án Nàng K…
Viện Goethe Hà Nội
VÀO CỬA TỰ DO
* 24.10.2019, 20:00
(
Fontane Effi Briest (1974),Rainer Werner Fassbinder, 140´
* 31.10.2019, 20:00
(
Lời chào từ Fukushima (2016), Doris Dörrie, 108‘

5. Kêu gọi gửi bài dự thi truyện ngắn bằng hình ảnh
Nàng K – Phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm (
Hạn nộp bài: 31.10.2019
* Thông tin về người được phỏng vấn:
Bà Khuất Thu Hồng là người sáng lập và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), một tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Hà Nội. Bà Hồng có bằng cử nhân Tâm lý học và bằng tiếng sĩ Xã hội học. Trước khi thành lập ISDS bà là nghiên cứu viên tại Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam từ năm 1984 đến năm 2000 và chuyên gia về giới tại UNDP Việt Nam từ tháng 3/2000 đến 5/2001. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của bà bao gồm giới, tình dục và hòa nhập xã hội.

+++
* Informationen über das Projekt Das Mädchen K…
www.goethe.de/vietnam/nang-k

* Informationen über die Interviewte:
Khuat Thu Hong, ist Gründerin und Direktorin vom Institute for Social Development Studies (ISDS), einer unabhängigen Forscherorganisation in Hanoi, Vietnam. Sie besitzt einen B.A. in Psychologie und einen Ph.D. in Soziologie. Vor der Gründung von ISDS arbeite sie sechszehn Jahre für das Soziologie Institut, an der Vietnam Academy of Social Sciences und von März 2000 bis Mai 2001 als Genderspezialist für UNDP. Ihre Hauptforschungsfelder beinhalten die Themenfelder Gender, Sexualität und soziale Inklusion.

+++
* Information about the project The Girl K…
will be updated soon. Below are some further informations about the project:

* Information about the interviewee:
Khuat Thu Hong, is the founder and director of the Institute for Social Development Studies (ISDS), an independent research organization located in Hanoi, Vietnam. She has a B.A. in psychology and a Ph.D. in sociology. Before establishing ISDS, she worked for the Institute of Sociology, at the Vietnam Academy of Social Sciences for sixteen years and for UNDP as a gender specialist from March 2000 to May 2001. Her major fields of studies include gender, sexuality and social inclusion.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *