Định dạng nâng cao trong excel***Định dạng theo điều kiện (Conditional Formatting – CF) trong Excel
Nội dung

I. Conditional Formatting các vấn đề cơ bản
1. Giới thiệu Conditional Formatting
2. Conditional Formatting dùng danh mục điều kiện sẵn có
3. Thứ tự ưu tiên của các Conditional Formatting
4. Conditional Formatting sử dụng các công thức làm điều kiện

Địa chỉ tương đối và tuyệt đối trong Conditional Formatting
Công thức mảng trong Conditional Formatting
Sử dụng tên (Define Name) trong Conditional Formatting
Sử dụng Date trong Conditional Formatting

5. Thêm, thay đổi và xoá Conditional Formatting
6. Dùng Go To tìm kiếm các ô có áp dụng Conditional Formatting
7. Một số vấn đề thường gặp và hướng giải quyết

II. Các ví dụ về Conditional Formatting và các kỹ thuật nâng cao

III. Sử dụng Conditional Formatting của Excel 2007 & 2010 & 2013

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *