18 Replies to “Đỉnh Cao Của photoshop – Bài 1”

  1. góp y Xíu chi nhưng người chua gioi Photoshop với xem video vay len hay thêm giọng nói hướng dan chi tiết nhe chứ seo mà méo hiểu máu l+n gì.

  2. thấy ngta làm rồi thì nói dễ, lấy được ý tưởng đâu phải là chuyện đơn giản, hay thì học chứ đừng có mà phán xét nhé :))

  3. rùa xì hơi ra khói, chắc thúi lắm
    Này dễ mà cần gì chỉ, hình có sẵn cắt ghép vào và thêm brush.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *