2 Replies to “[Digital painting] Trải nghiệm Wacom Cintiq 16”

  1. Live vẽ nhiều lên anh ber ui ❤ em đang bắt đầu học vẽ máy, muốn nghe thêm kinh nghiệm của các tiền bối. Mà trên mạng sao thấy ít người Việt chia sẻ quá, toàn tiếng Anh, mà em dốt tiếng anh 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *