20 Replies to “Điêu khắc hoa cúc|cách tỉa hoabquả”

  1. Ní uiii… đưa màng hình full đeee
    Hình con gì …cà rốt nhỏ lại
    Đừng bùn Bình nha
    Làm xem hoa cúc hok đã gì hết😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *