37 Replies to “Đi chợ cuối tuần ở Mỹ có gì – vlog 787”

  1. Chào Kim Minh.
    Xin lỗi vì đến hôm nay mới ấn chuông. Wow, táo tàu ngon quá! Bên này chỉ có loại tròn & mắc.

  2. Đi cho My nhiều đồ tươi ngon 🌷 Trai cay ngon/, chuc ca vui khoe nhe em gái !táo tào ngon ,co mít sau riêng kia ! Có bánh dừa ngon he -chợ em dfi là chợ cháu á tai My ! Lớn ! Em mua mien đậu xanh dai ngon !tôm va ca kho nhieu kia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *