12 Replies to “Đấu La Đại Lục chap 259”

  1. Chính xác là khi mầy giàu ở ngoài đời hay trong truyện thì làm gì cũng dễ và người khác phải trầm chồ easy quá 😄😄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *