26 Replies to “Đau không nói lên lời khi trồng lại các cây lan bị mất trộm khi lấy về được..0835072666”

  1. A cho e hỏi tí. Cái sơ dừa mình mua về có phải rửa sạch không a. Hay là ap dụng ủ luôn vậy a

  2. Chắc phải kiếm nhà vườn nào hàng var để ăn trộm, bắt được thì đi tù vài năm, không bắt được thì giàu to.

  3. Tịch thu tài sản mà đền chứ , ăn trộm mà không có khả năng trả thì ai cũng muốn ăn trộm

  4. Chuc mừng trình đã thu hồi đuoc số lan bị mất mặc dù không còn nhiều ,mong cho các chậu lan chóng lớn…

  5. Của mất đi ai cũng xót! Bạn đã lấy lại được một ít thế là cũng là may rồi. Nhiều người còn không lấy lại được ít nào đấy, thôi kệ nó đi. Miễn mình có sức khỏe là tốt rồi.còn những người táy máy đi lấy của người khác thì nó sẽ phải chịu cái hậu quả sau này Bạn ạ.Chúc Bạn có nhiều sức khỏe và trăm tốt cho cây nó chóng hồi phục nhé.

  6. Cố lên bạn trời hại mới chết người hại k chết đâu. Chúc Trình luôn luôn sức khỏe và sớm vượt qua gầy dựng lại tốt hơn trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *