11 Replies to “Đập hộp cần câu máy shimano 2m7 trên lazada | giá rẻ mà cần chất”

  1. Cần này mh quăng 1 cái gãy luôn chưa kịp câu cá 😎 nói chung giá rẻ chỉ vậy thôi b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *