15 Replies to “Dáng hình thành âm 1khúc làm rơi nước mắt”

  1. thật ak
    khúc này tao dell thấy xúc động con mẹ j lun thấy nó bình thường khúc đầu tao mới thấy cảm động

  2. Cảnh này mn mà đã rơi nước mắt ??? Tui thấy bình thường mà …chỉ hồi hợp chỗ tự tử thôi .ý kiến thêm phim này hay thật

  3. Thấy tụi m cmt xàm lòn vl ra , Ueno dc tác giả tạo ra để vào vai phản diện. Làm chuyện ác là lẽ đương nhiên , t m vào đây kêu ghét :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *