3 Replies to “Đặc trị SÁN CHÓ, GIUN ĐŨA CHÓ”

  1. Dạ cảm ơn anh mà anh oi dùng thuốc liệu trình đầu là mỗi ngày đều dùng thuốc sỗ giun sán lần sau là không anh hả

  2. Anh oi hạt bí ran sáng ăn 80gam và uống cau nấu với rượu hay uống cau nấu nước hai tiếng sau uống viên sổ giun sán ngày uống 1 lần và như vậy dùng trong nhiều ngày là trị được bệnh sán chó phải không anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *