19 Replies to “Đà Nẵng đã có Hobby shop :D”

  1. Ông Thanh chủ shop này có phải ông anh nói bị cây thương của con nataku đâm thủng chân trong clip astrea ko ?

  2. Lần trước vào ĐN chơi định sang mua nhưng anh ấy hết mẫu ngon chưa nhập hàng về
    Buồn vl 😞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *