10 Replies to “ĐÃ HẾT HÀNG Ạ BÁN PHI ĐIỆP NÙ KBANG, YALY 0377129 242 || PHONG LAN RỪNG”

  1. Các bác kêu hành đắt em cho nick Facebook của cái anh mà em mua nù K'Bang nhé . Các bác vào xem xem em họ Bán Đắt hay rẻ trẻ có khi lại quay lại mua của em em cũng nên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *